×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

آنی گیر آب بندکننده
FIX 10-S

 FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن آب سریعاً وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می گردد.

 مصارف :
جهت متوقف نمودن آنی نشت آب و رطوبت ، همچنین مقابله با فشار منفی آب در سطوح گذرگاه های زیرزمینی ، تونل ها، منهول ها و کلیه سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد، بکار می رود.
توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.

دستورالعمل مصرف :
آماده سازی سطح :
سطح باید تمیز و محکم بوده ، برای این منظور کلیه رنگ ها ، پلاستر های سست و . . . باید از روی سطح جدا و زدوده شوند تا جائی که به سطح جامد و مستحکم بتنی یا سیمانی رسید. سطوح خشک باید مرطوب گردند.
بلوک های بتنی سبک ، ابتدا می بایست توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند .
آب بندی المان ها و بلوک های بتنی متخلخل و اسفنجی مقدور نمی باشد .
روش اعمال :
به صورت خشک و یا به صورت مات در محل نشتی در FIX-10S نشتی فعال سطوح باید با فشار پودر یک یا چند مرحله، متوقف شود .