×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا
POLYSEAL-CM250

پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد.

مصارف :

آببندی درزها در شرایط غوطه وری دائم

سازه های آبی ، تونل ها ، کالورتها و راه آب ها ، کانال های آبیاری و زیر زمین ها ، آببندی شیروانی

خواص و مزایا :

  • مصرف آسان
  • پایداری خوب در برابر عوامل جوی
  • چسبندگی بسیار خوب به سطوح بتنی ، سیمانی و فلزی
  • مقاوم در برابر آب دریا
  • قابلیت کشسانی تا 15 %عرض درز
  • تیکسوتروپ (بدون شره / قابل استفاده در درزهای عمودی) .
  • مقاوم در برابر فشار آب
  • یک درزگیر اقتصادی

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطوح :

تمام سطوح باید تمیز ، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده ، سست باشند.

وضعیت درز :

شرایط درز باید به ترتیب زیر باشد: 2:1 - 1:1 - 1:2 : )عمق:پهنا )نسبت

 پرایمر زنی :

ابتدا کلیه سطوح را با پرایمر پلی گام نوع A پوشانده و قبل از اعمال درزگیر اجازه دهید که 4- 1 ساعت از اعمال پرایمر بگذرد.

گرم کردن :

در هوای سرد ماستیک خمیری شکل CM250 را در حمام آب با حرارت غیر مستقیم تا دمای 60 +تا 80 + گرم کنید تا ماده به صورت نرم درآید.

در شرایط عادی این ماستیک نیاز به گرم کردن ندارد.

اعمال :

درزگیر CM250-Polyseal در درزها با ماله ، قاشقک یا دست اعمال می شود. در خصوص درزهایی که عمیق هستند و همچنین درزهایی که تحت فشار آب زیاد می باشند ، استفاده از نوار Rod Backing و یا طناب کنفی توصیه می شود.

تمیز کردن :

تمام وسایل و لوازم را فوراً پس از مصرف با حلال پایه نفتی ( 402یا مشابه آن) تمیز نمائید .

نکات مهم :

- بالاتر از 140 +حرارت ندهید.

- ماستیک پلی سیل برای تماس با نفت و سوخت مناسب نمی باشد.