هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند.

 مصارف :

قابل مصرف روی تمام سیمهای هادی آند و سطوح جوش سیم

خواص و مزایا :

یک ترکیب الاستومری مخصوص، به اندازه کافی سخت است که در برابر جریان پذیری در دمای اعمال مقاومت کند و به حد کافی نرم است که قابلیت قالب گیری و پوشش کامل اطراف پروفیل جوش خورده را داشته باشد.

دارای صفحه پلاستیکی گنبدی شکل و تونل ورودی سیم هادی

مصرف آسان و اقتصادی

دستورالعمل مصرف:

آماده سازی سطح :

- تمامی سطح مورد نظر را از روغن، گریس، آلودگی و گرد و خاک پاک کرده و یک لایه از پرایمر 555 پلی گام بر روی آن اعمال کنید.

روش اجرا :

- پس از خشک شدن پوشش پرایمری به حدی که ظاهر براق خود را از دست دهد )حدود 5 دقیقه( بسته به شرایط دما و رطوبت، هندی کپ پلی گام را از کاغذ نچسب جدا کرده و آن را روی سطح جوش خورده طوری قرار دهید که تونل بالای سیم هادی باشد.

گنبد هندی کپ را محکم روی سطح جوش فشار دهید.

- سیم هادی را از لوله جدا کرده و ترکیب سیاه لاستیکی را کاملا در اطراف و زیر سیم بفشارید، سپس سیم هادی را مجدداً روی لوله گذاشته و ترکیب الاستومری را در حالت تماس فیلم با لوله روی کل سطح فشار دهید.

نکات مهم:

سطوح پوشش یافته با هندی کپ پلی گام احتیاج به هیچگونه محافظت اضافی ندارد. سایر سطوح پوشش نیافته باید با ماستیک یا نوار پوششی محافظت گردند.